UM Garwolin                                Państwowa Komisja Wyborcza                              Wspólnota Powiatowa

 

MENU

 

INFORMACJE:

  Kontakt
  Program
 

KANDYDAT:

  na Burmistrza
 

KANDYDACI:

 

  Ustaw jako stronę główną  Dodaj stronę do ulubionych  Napisz do mnie

 

Nowa strona 1
 

 

Okręg wyborczy nr 4

ZBIGNIEW MARCINIUK
 
 

           Lat 47, nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1 września 2003 roku dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (ekonomika), wcześniej wicedyrektor szkoły zaocznej (1991-2003). Mieszkaniec Garwolina od 26 lat. Żonaty - żona Elżbieta, pielęgniarka dyplomowana, mgr pedagogiki terapeutycznej zatrudniona w ZSP nr 2 na stanowisku nauczyciela – wychowawcy. Mają dwoje dorosłych dzieci: córkę Joannę – nauczycielkę języka angielskiego w LO,  przy ulicy Długiej oraz syna Jarosława – studenta budownictwa ogólnego na Politechnice Białostockiej.

Za wzorową pracę zawodową odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Medalem ,,Za zasługi dla Pożarnictwa”, Honorowym Medalem PCK, Medalem Narodowego Czynu Pomocy Szkole, Złotą Odznaką ZNP. Radny Rady Miasta Garwolin od 1998 roku, przewodniczący Rady Miasta od maja 2000 roku do chwili obecnej W ubiegłej kadencji  przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, w obecnej zaś członek Komisji Spraw Komunalnych i  Komisji Spraw Społecznych.

 Szkoła,  którą kieruje należy do jednych z największych i najlepszych palcówek oświatowych nie tylko w regionie siedleckim, ale także na Mazowszu. Uczniowie w okresie tylko trzech lat (2003 – 2006) odnieśli ponad 80 znaczących osiągnięć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz ponad 190 w zawodach i igrzyskach sportowych na szczeblu powiatu, regionu, województwa i kraju. Reaktywował Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi (ponad 200 uczniów i nauczycieli oddało 90 l krwi). Jest inicjatorem wymiany młodzieży szkolnej z Belgią, Białorusią i Niemcami a także rozbudowy szkoły (budowa nowoczesnej biblioteki z centrum multimedialnym, sześciu klasopracowni i sali konferencyjnej - auli).

Szkoła pod jego kierunkiem pozyskała  znaczące środki finansowe: 88 tysięcy zł na realizację projektu ,,Szkoła Marzeń” oraz blisko 350 tysięcy zł na realizację "Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej - wprowadzenie nowego kierunku kształcenia - technik poligraf”. Szkoła realizuje dla ponad 210 uczniów ,,Program stypendialny EFS" a także program ,,Szkoła ucząca Się”. Kierowana przez niego placówka otrzymała 3 nowe pracownie komputerowe i 2 centra multimedialne.  Nauczyciele i uczniowie tej placówki uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych ,,Nowa Matura”, a także na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Jest inicjatorem powstania w szkole nowych kierunków kształcenia: technik informatyk, technik rachunkowości, technik BHP, technik ochrony fizycznej i mienia. Długoletni członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Stowarzyszenia "Wspólnota Powiatowa”. W pracy zawodowej i społecznej stawia głównie na pracowitość, aktywność, skuteczność, lojalność i bezinteresowność.

 

   

 

 

WIĘCEJ:

OKRĘG NR 1

  Maria Pasik

  OKRĘG NR 2

 

© Copyright 2006 by JZ      WSPÓLNOTA POWIATOWA