Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową | Kontakt
START | NEWSY | ARTYKUłY | GALERIE | GAZETA | SZLAKI TURYSTYCZNE | NASZE PROJEKTY | EKOLOGIA | INTEGRACJA W LOKALNEJ RED | 50 PLUS Z KOMPUTEREM | SZKOŁA ZAWODOWA 2012 | MCPS-REALIZACJA PROJEKTóW | WAKACJE 2012 - URZĄD MIAS | POZNAJ SWÓJ REGION | INTEGRACJA WYJAZDOWA 2012 | PROJEKT POGODNA JESIEń | GAZETA - NASZ WSPóLNY POW | OFERTA 2013 | 50 PLUS Z KOMPUTEREM 9.5 | X - LECIE STOWARZYSZENIA | PONAD BARIERAMI 2013- MC | FILMY | UTW INTEGRACJą SENIORóW | ORGANIZACJA WYCIECZEK | OGŁOSZENIA | O NAS | MASZ GłOS, MASZ WYBóR | KRONIKA POLICYJNA | KROK W STRONĘ SUKCESU | BEZPIECZNE WAKACJE | UTW EDUKATOR | INTEGRACJA W LOKALNEJ RED | LEADER + | SZKOŁA ZAWODOWA - PROGRAM | Z KOMPUTEREM NA TY | FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJ | INTEGRACJA WYJAZDOWA 2011 | WYBORY SAMORZąDOWE 2014
2010/08/13 19:21:59 | liczba czytań: 5808
NASZ WSPÓLNY POWIAT - CZERWIEC - LIPIEC 2010
KOMENTARZ POLITYCZNY MIESIąCA
Andrzej Ciosek
Starościńskie expose

Motywem do napisania komentarza politycznego miesiąca było pismo wystosowane przez przewodniczącego rady powiatu Marka Niedźwiedzia do radnej powiatowej Urszuli Zadrożnej. W załączeniu, nasz wielki przedstawiciel powiatowej społeczności, przesłał wystąpienie starosty (czytaj - expose) wygłoszone na czterdziestej drugiej sesji rady powiatu - sesji absolutoryjnej.

Warto zaznaczyć, że radna nie była w tym dniu obecna na sesji. Nie wiadomo czy nie pozwoliły jej na to obowiązki życiowe, czy tylko nie chciała brać udziału w absolutoryjnej maskaradzie, w czasie, której radni opuszczali salę obrad. Zastanawiające jest, że pan przewodniczący przesłał wystąpienie starosty tylko do Urszuli Zadrożnej. Wiedział przecież, że czworo radnych jest nieobecnych a dwóch, nie chcąc słuchać nasiąkniętego wodą referatu, ostentacyjnie opuściło salę obrad. Widocznie nie chcieli mieć na sumieniu moralnego rozgrzeszenia starosty. Widać, że przewodniczący Niedźwiedź bardzo szanuje panią Urszulę, albo przed wyborami chce zaskarbić sobie jej łaskę, by pokazać wyborcom, jaki to on sumienny i dbały, nawet o radnych z opozycji. Mieszkańcy Łaskarzewa, skąd pochodzi powiatowy wybraniec ludu pracującego miast i wsi powiadają, że intensywna działalność Niedźwiedzia uwidacznia się raz na cztery lata, w okresie dwóch, trzech miesięcy przed wyborami, a po wyborach okazuje się, że pan lekarz zachodniej medycyny współczesnej swoich współmieszkańców nie poznaje.

W swoim wystąpieniu starosta powiatowy Grzegorz Woźniak (PiS) wiele miejsca poświęcił służbie zdrowia, a w szczególności rozbudowie szpitala.

Ta część przemówienia podzielona była niejako na dwie części. Pierwsza, ukazująca chwałę starostwa i naszpikowana była liczbami kilkucyfrowymi, z przecinkami, kropkami i skrótami „zł”. Wątpliwe jest, czy gąszcz tych cyfr byłby w pełni zrozumiały ekonomiście, a co dopiero przeciętnemu mieszkańcowi powiatu. - Jak chcesz zamydlić wyborcom oczy to rzucaj w nich cyframi, bo i tak nic nie zrozumieją, a będą uważać cię za mądrego. Taka zasada obowiązywała od początku istnienia ludzkości, kiedy człowiek zaczął tworzyć lokalną politykę. Jednak tą zasadą posługiwali się tylko wodoleje lub polityczne miernoty, które nie mają społeczeństwu nic konkretnego do powiedzenia. Mniemają, że poddani i tak nic nie zrozumieją, bo są ciemni a cyfry wywołują swoiste wrażenie.

Druga część dotyczyła przyszpitalnego lądowiska dla helikopterów oraz zatrudnienia Krzysztofa Zająca do obsługi prawnej powiatu. Sprawy te wymuszone były przez konstrukcyjną opozycję radnych powiatowych.

Odnośnie lądowiska, starosta stwierdził; cyt.: „Szkoda, że inwestycja ta nie znalazła zrozumienia wśród kilku urzędników i samorządowców, dla których stała się okazją do wystąpień przeciwko wspólnemu dobru”. Słuchając tego fragmentu przemówienia, przeciętny obywatel zadaje sobie pytanie, czy starosta wie, co pisze, czy pisze, co wie lub, co mu napisać kazali. Do kogo gospodarz powiatu kieruje te pretensje. Do samorządowców? O co i dlaczego? Szkoda, iż nie obwinia garbatego, że ten spłodził proste dzieci. Opozycja miała pretensje do starosty o to, że swego czasu lądowisko dla śmigłowców zbudowane było nie do końca zgodne ze sztuką budowlaną i nadawało się jedynie na plac manewrowy dla pojazdów.

Nikt z opozycji nigdy nie kwestionował potrzeby budowy lądowiska. Jednak sposób realizacji budził wiele wątpliwości, na które nigdy nie padły odpowiedzi, a starosta i jego zastępca w miarę upływu czasu jeszcze bardziej ten oraz zamazywali wprowadzając opinię publiczną w błąd twierdząc, że budowany jest parking dla pojazdów wielogabarytowych. Organizacja przetargu dotyczącego zagospodarowania terenu ograniczająca przetarg do firm, które wykonywały obiekty szpitalne o dużej wartości, też dla wielu miejscowych przedsiębiorców jest niezrozumiałe.

Zresztą, w dalszej części swojego wystąpienia starosta przyznaje, że w przetargu z firmami budowlanymi zawarto umowy na, cyt.: „…jedynie roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu, który będzie mógł służyć jako plac manewrowy…a dopiero docelowo jako lądowisko”.

Czy starosta pisząc wystąpienie zrozumiał, o co radni mieli pretensję do niego? Powyższy temat spuentował odkrywczym stwierdzeniem, cyt.: „Przewijająca się wielokrotnie nazwa „lądowisko”, była używana przez Zamawiającego w znaczeniu potocznym dla określenia miejsca, gdzie w przyszłości będzie mogło ono służyć jako teren pod lądowanie helikopterów”. Tą wypowiedź można byłoby zostawić bez komentarza, chociaż komentarz sam ciśnie się na usta. To tak samo jakby wybudować drewnianą (w znaczeniu potocznym) latrynę i mówić, że w przyszłości będzie spełniała funkcję obserwatorium astronomicznego.

Takimi bezsensownymi stwierdzeniami od niemal czterech lat karmią nas powiatowi działacze spod znaku Prawa i Sprawiedliwości ze swoimi koalicjantami, którzy w rządzeniu powiatem mają tyle do gadania, co Żyd za okupacji hitlerowskiej w Getcie Warszawskim. Powiatowy PSL i Samoobrona służą do podnoszenia rąk na sesji na komendę pisowskiego przewodniczącego rady, a nie do określania strategii rozwoju powiatu garwolińskiego.

Drugi wątek „expose do przedstawicieli narodu” dotyczył obsługi prawnej powiatu. Wcześniej radni opozycyjni pytali o celowość zatrudniania dwóch radców prawnych, o zarobki Krzysztofa Zająca i czy był on zatrudniony na podstawie konkursu, zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych. Radni uzasadniali, że Krzysztof Zając jest bliskim znajomym starosty, przewodniczącego rady powiaty i ich kolegą z ławy szkolnej. Zadając to pytanie, radni brali pod uwagę możliwość, czy nie jest to swoisty nepotyzm zatrudniając takiego człowieka. Starosta w przeszło dwustronicowym fragmencie przemówienia starał się w sposób prawny, używając zwrotów prawniczych wyjaśnić zaistniałą sytuację. Fragment tego wystąpienia pisany był najprawdopodobniej ręką prawnika lub pod dyktando osoby znającej prawo, bowiem treść tego fragmentu jest pisana językiem wybitnie prawniczym z prawniczymi zwrotami frazeologicznymi. Z wypowiedzi pana Woźniaka wynika, że mec. Zającowi, cyt.: „…tytułem wynagrodzenia wypłacana była miesięcznie kwota 5000 zł netto. Kwota ta powiększona była o podatek VAT ( czyli 6100 – przyp. red.). Wynagrodzenie w poszczególnych latach przedstawiało się następująco: 2007 r -73 200 zł, 2008 r – 75 477,42 zł, 2009 r – 93 940 zł. Poza w/w wynagrodzeniem wypłacane było zasądzone przez sąd wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w następującej wielkości: 2007 r – 9 821 zł, 2008 r – 75 600,58 zł i w 2009 r – 102 910, 75 zł”. Po czym następuje tyrada prawniczych wywodów, poparta artykułami, ustawami, paragrafami, ustępami i nie powiem czy więcej. Słowem: pisał prawnik do prawnika, a nie starosta do przedstawicieli społeczeństwa powiatu. Wobec powyższego pan Zając został zatrudniony prawidłowo ze skromnymi lecz lawinowo rosnącymi urzędniczymi poborami, i prawidłowo działa na niwie prawnej naszego szanownego starostwa.

Jednak starosta przyznał się, że, cyt.: „…Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie uwzględnił wniesionych zastrzeżeń i podtrzymał swoje stanowisko, stwierdzające naruszenie ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych”. Czyli mecenasa nie przyjęto z wymogami przepisów prawa. Aby obronić swojego kolegę z młodzieńczych lat, starosta odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która zmieniła stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i uznała, że Krzysztof Zając może prawnie z kasy starostwa pobierań należności za pracę ku chwale i pożytkowi powiatu garwolińskiego, jak również starosty Woźniaka i przewodniczącego Niedźwiedzia.

I jeszcze jeden kończący przemówienie wywód starosty, typu kwiat róży, cyt.: „ Przebrnęliśmy przez cały proces administracyjny, drogę od oskarżonego do skazanego (także publicznie), by na końcu okazało się, że działaliśmy zgodnie z prawem”. Amen. Kropka. Veni, vidi, vici - jak Juliusz Cezar panie starosto. Tylko on przyszedł, zobaczył i zwyciężył. A pan? Przyszedł, zobaczył i …

Należy zaznaczyć, że ekspertyzę dotyczącą zatrudnienia Mec. K. Zająca wydał Instytut Zamówień Publicznych sp. z. o. , z która Radca K. Zając współpracuje ( patrz strona internetowa ). Zachodzi też pytanie dlaczego tymi sprawami nie zajęła się komisja rewizyjna Rady Powiatu, ale o tym może w następnym felietonie.

Chwała na wysokości starostwu – tak w skrócie można by podsumować expose gospodarza powiatu. A na ziemi – niech się dzieje, co chce, bo nam nie może być źle. A gorzej już na pewno nie. Kończy się kadencja członków wyznających zasadę prawa i sprawiedliwości społecznej. Tylko, dla kogo to prawo, a dla kogo sprawiedliwość. Kończy się praca i czas do domu wracać opuszczając ciepłe posadki. Oby jak najszybciej.
Twój komentarz do wiadomości
Twój nick
Do tej wiadomości dodano 1 komentarzy :
2010/08/31 18:11:14  dodał:  Wiki
Świetny tekst! Brakuje mi Pana w ŻŚ!!!! Bardzo! Nie rozumiem dzisiejszego oburzenia w stosunku do Pana osoby, jakie miało miejsce na sesji. Niech Pan Pisze jak najdłużej!
GAZETA
NASZ WSPÓLNY POWIAT - CZERWIEC - LIPIEC 2010
NIE - DLA NIEPEłNOSPRAWNYCH W POWIECIE GARWOLIńSKIM
2010/08/13 19:25:09
KOMENTARZ POLITYCZNY MIESIąCA
2010/08/13 19:21:59
POD DZIENNIKARSKą LUPą
2010/08/13 19:13:54
REFERENDUM I CO DALEJ
2010/08/13 19:08:13
POTRZEBNA ZMIANA WARTY
2010/08/13 19:04:57
‹ Wstecz |  1 2  Dalej › 
GAZETA
Wybierz lub zmień kategorię
NASZ WSPÓLNY POWIAT - GRUDZIEŃ 2008
Liczba dokumentów: 5
NASZ WSPÓLNY POWIAT - STYCZEŃ - LUTY 2009
Liczba dokumentów: 5
NASZ WSPÓLNY POWIAT - MARZEC - KWIECIEŃ 2009
Liczba dokumentów: 10
NASZ WSPÓLNY POWIAT - MAJ - CZERWIEC 2009
Liczba dokumentów: 6
NASZ WSPÓLNY POWIAT - LIPIEC - SIERPIEŃ 2009
Liczba dokumentów: 12
NASZ WSPÓLNY POWIAT WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2009
Liczba dokumentów: 3
NASZ WSPÓLNY POWIAT LISTOPAD 2009
Liczba dokumentów: 8
NASZ WSPÓLNY POWIAT - GRUDZIEŃ 2009
Liczba dokumentów: 2
NASZ WSPÓLNY POWIAT - STYCZEŃ - LUTY 2010
Liczba dokumentów: 7
NASZ WSPÓLNY POWIAT - MARZEC 2010
Liczba dokumentów: 4
NASZ WSPÓLNY POWIAT - KWIECIEŃ - MAJ 2010
Liczba dokumentów: 17
NASZ WSPÓLNY POWIAT - CZERWIEC - LIPIEC 2010
Liczba dokumentów: 10
GAZETA "NASZ WSPóLNY POWIAT" - GRUDZIEń 2010
Liczba dokumentów: 8
GAZETA "NASZ WSPóLNY POWIAT" - SIERPIEń 2010
Liczba dokumentów: 11
GAZETA "NASZ WSPóLNY POWIAT" - WRZESIEń 2010
Liczba dokumentów: 12
GAZETA "NASZ WSPóLNY POWIAT" - PAźDZIERNIK 2010
Liczba dokumentów: 0
1% TWOJEGO PODATKU
Czyli jak możesz nas wspomóc
Pamiętajmy o 1% na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" KRS0000110979
Pieniądze które przekażesz na stowarzyszenie będą przeznaczone na zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne dla młodzieży.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Czyli co, gdzie i kiedy
| Marzec - 2017 |
NiPnWtŚrCzPiSo
   01020304
05060708091011
12131415161718
1920212223
2425
262728293031 
Dzisiaj imieniny obchodzi:
Pelagia, Feliks, Zbysław
GAZETA INFORMACYJNA
Sprawy różne
2012/10/17 08:26:42
PROJEKT "NARKOTYKI - TERAŹNIEJSZOŚĆ BEZ PRZYSZŁOŚCI" OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW; PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO 28.09-05.10.2012

 

Na konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień napłynęło ponad 150 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych: Jury w składzie: Zbigniew Marciniuk, Monika Metera (plastyk) i Marek Banaszek (plastyk) postanowiło nagrodzić następujących autorów prac plastycznych:

 

liczba czytań: 26299 | Więcej ›

Gazeta Informacyjna
ŚWIEŻE ARTYKUŁY
Czyli co przybyło ostatnio
 • PROJEKT "NARKOTYKI - TERAŹNIEJSZOŚĆ BEZ PRZYSZŁOŚCI" OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW; PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO 28.09-05.10.2012
 • PROJEKT "NARKOTYKI - TERAŹNIEJSZOŚĆ BEZ PRZYSZŁOŚCI" KONFERENCJE NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 28.09.2012
 • Plan rajdów
 • Memoriał Tadeusza Rogali i jego kolegów
 • "WSZYSCY NA ROWERY"
 • DOPALACZE A MOŻE WYPALACZE?
 • WYSTAWA "ZBRODNIE WEHRMACHTU W POLSCE"
 • SESJA, JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO
 • CO NOWEGO W SZKOŁACH?
 • Honorowi krwiodawcy
 • Peregrynacja relikwii ks. Jerzego Popiełuszki
 • Rocznica Powstania Warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego
 • Wyssałam to z mlekiem matki
 • Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wyniki w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński
 • START | NEWSY | ARTYKUłY | GALERIE | GAZETA | SZLAKI TURYSTYCZNE | NASZE PROJEKTY | EKOLOGIA | INTEGRACJA W LOKALNEJ RED | 50 PLUS Z KOMPUTEREM | SZKOŁA ZAWODOWA 2012 | MCPS-REALIZACJA PROJEKTóW | WAKACJE 2012 - URZĄD MIAS | POZNAJ SWÓJ REGION | INTEGRACJA WYJAZDOWA 2012 | PROJEKT POGODNA JESIEń | GAZETA - NASZ WSPóLNY POW | OFERTA 2013 | 50 PLUS Z KOMPUTEREM 9.5 | X - LECIE STOWARZYSZENIA | PONAD BARIERAMI 2013- MC | FILMY | UTW INTEGRACJą SENIORóW | ORGANIZACJA WYCIECZEK | OGŁOSZENIA | O NAS | MASZ GłOS, MASZ WYBóR | KRONIKA POLICYJNA | KROK W STRONĘ SUKCESU | BEZPIECZNE WAKACJE | UTW EDUKATOR | INTEGRACJA W LOKALNEJ RED | LEADER + | SZKOŁA ZAWODOWA - PROGRAM | Z KOMPUTEREM NA TY | FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJ | INTEGRACJA WYJAZDOWA 2011 | WYBORY SAMORZąDOWE 2014
  Copyright © 2005 -2017 Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone

  4346 odwiedzin strony